Skogfag

Skogfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen forvaltning og drift av skog.

Vil du ha en grønn karriere i en bærekraftig næring? Riktig bruk av skogen er en viktig nøkkel i fremtidens klimanøytrale samfunn. Med en skogfaglig utdanning vil du forvalte en av naturens viktigste ressurser.

 

Skogen er levested for mange dyr og planter, en viktig arena for friluftsliv, samt en kilde til treprodukter og bioenergi. På globalt nivå står verdens skogøkosystemer ovenfor alvorlige trusler som avskoging, forringelse og globale miljøforandringer.

Samtidig er skogen er også nøkkelen til løsningen på klimautfordringene. Visste du at norske skoger binder omtrent 60 prosent av alle klimagassene som slippes ut i Norge? Eller at verdens nordligste regnskog finnes langsmed trøndelagskysten?

Skogen må forvaltes riktig og bærekraftig. Til dette behøves fagpersoner med skogfaglig utdanning. I skogfaget møter du både natur- og samfunnsfag. Du kombinerer biologisk kunnskap om skogen som økosystem, med viktige tema som økonomi, planlegging, teknologi og forvaltning.

Ønsker du å vite mer?

Her er noen som trenger deg

Salg

Salg handler i stor grad om å sette kunden i fokus og å skape fornøyde kunder.

les mer

Tømrer

Ta læretiden din som tømrer i Hallingdal, der hus -og hyttebygging har lange tradisjoner.

les mer

Kokk

I Hallingdal finner du mange hoteller og restauranter med svært høy grad av fokus på service, opplevelser, mat og drikke.

les mer

Reiseliv

Hallingdal er en av norges sterkeste reiselivsregioner og kan by på flere spennende lærebedrifter.

les mer

Slåtten Skog – Torpo

Slåtten Skog AS holder til i Gol kommune og vi tar på oss oppdrag i heile Hallingdal. Vi tilbyr alt innen maskinell skogsdrift samt skogsrådgiving.

les mer

Servitør

Som servitør må du være interessert i mat og drikke og ikke minst være glad i mennesker.

les mer