Velkommen til Hallingdal Opplæringskontor 

Hallingdal kan tilby deg det beste av både opplæring og trivsel gjennom erfarne reiselivsledere, håndverkere og lokalmatprodusenter. Landbruk og reiseliv har utviklet seg sammen til en av landets største og beste reiselivsregioner både sommer som vinter.   

Foto: Vegard Breie/Ål Utvikling AS

Lær deg kokkekunst i Hallingdal

I Hallingdal tilbyr HOPP mange meget gode lærebedrifter.
På Geilo har vi store hoteller som Vestlia Resort og Dr. Holms og på Golsfjellet har vi Storefjell Resort Hotell. På Geilo finner du også Geilo Hotell og Bardøla Høyfjellshotell.
I Hemsedal holder Harahorn Hotell og Hemsedal Cafe til.
På Ål holder Hallingdal Thon Hotell til og på Flå har vi Bjørneparken Thon Hotell.

Jørgen, vår eminente fagansvarlige for RM-fagene. 

Lær deg å lage mat med fokus på lokalproduserte råvarer.

Hallingdal Opplæringskontor jobber hver dag sammen med lærlingene og bedriftene med mål om å gjøre læretiden til den beste for å bli den beste utgaven av seg selv.

Lær deg bygghåndverk i en tradisjonsrik bedrift 

Byggeskikk og tradisjoner videreføres av lærlingene gjennom tett oppfølging av lokale, erfarne og stolte håndverkere.   

Stort boligprosjekt i Hemsedal

Fridalen er et nytt stort boligprosjekt i Hemsedal. Det skal bygges 50 boliger for fastboende. TotalBygg Hallingdal har byggeoppdraget. De tar inn 1 til 2 nye lærlinger hvert år.

Fridalen tar form, 50 nye boliger i Hemsedal